Powypadkowe odszkodowania komunikacyjne - studium przypadków

Odszkodowanie za potrącenie.


Piesi, czy rowerzyści to podobnie jak kierowcy pojazdów mechanicznych pełnoprawni uczestnicy ruchu drogowego. Bardzo często są uczestnikami wypadków drogowych dlatego bardzo ważnym jest to aby wzajemne poszanowanie przepisów ruchu drogowego oraz szacunek do zdrowia i bezpieczeństwa drugiej osoby stało się powszechne na naszych drogach. Dzięki obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Które dotyczy każdego posiadacza pojazdu mechanicznego poszkodowani piesi czy rowerzyści mogą liczyć na finansową rekompensatę za poniesioną szkodę oraz uszczerbek na zdrowiu. Odszkodowanie za potrącenie to przede wszystkim:

 1. zadośćuczynienie za nasze cierpienie. Stanowi formę rekompensaty oraz naprawy naszej sytuacji życiowej, która uległa pogorszeniu w związku z wypadkiem. Przykład: młody mężczyzna wskutek potrącenia, doznaje licznych obrażeń oraz złamań. Przed wypadkiem był osobą aktywną fizycznie. Uprawiał sport, często podróżował, realizował swoje plany życiowe, które stricte powiązane były z prowadzonym dotychczasowo trybem życia. Po wypadku jego sytuacja zmieniła się diametralnie. Brak sprawności fizycznej spowodowało konieczność zmian wielu planów oraz celów na życie. Wskutek wypadku również koniecznym stała się opieka osób trzecich. Roszczenie zadośćuczynienia w takim przypadku musi zatem stanowić formę pełnej rekompensaty i poprawy obecnej sytuacji życiowej do stanu sprzed wypadku. oraz
 2. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Ubezpieczyciel OC sprawcy wypadku ma na celu zwrócić osobie poszkodowanej wszelkie poniesione koszty, w tym: leczenia, zakupu leków, wizyt u lekarzy specjalistów, opieki osób trzecich oraz dojazdów do placówek medycznych.

Ważne oraz kluczowe dla uzyskania najwyższej rekompensaty z ubezpieczenia OC sprawcy jest pełne i możliwie jak najdokładniejsze udokumentowanie poniesionej szkody. Odszkodowania komunikacyjne za potrącenie to roszczenia, które należą się wszystkim poszkodowanym. Jedynie wyłączną wina pieszego bądź rowerzysty może pozbawić poszkodowanego możliwości uzyskania odszkodowania za potrącenie.

Wypadek samochodowy - odszkodowanie z OC

Odszkodowania dla pasażerów.


Najczęstszą przyczyna wypadków drogowych jest błąd człowieka. Ustawodawca aby umożliwić osobom poszkodowanym na uzyskanie rekompensaty za poniesiona krzywdę oraz aby chronić kierowców od finansowych konsekwencji powodowanych wypadków, wprowadzili prawny obowiązek posiadania ubezpieczenia OC każdego pojazdu mechanicznego.

Jeżeli wskutek zdarzenia drogowego poszkodowany zostanie pasażer, polisa OC sprawcy wypadku zrekompensuje wszystkie poniesione szkody. Co ważne, jeżeli pasażer jedzie ze sprawca wypadku, odszkodowanie również zostanie wypłacone.

Musimy jednak pamiętać że są sytuacje, w których odszkodowanie to może być pomniejszone o tzw. przyczynienie lub ubezpieczyciel zastosuje regres wobec sprawcy.

Przykład:

Kierowca auta wskutek nadmiernej prędkości wypadł z zakrętu i uderzył w przydrożne drzewo. Poszkodowany został on oraz jego pasażerowie. Zgodnie z przepisami odszkodowanie należy się pasażerom nawet wówczas jeżeli podróżowali ze sprawca wypadku.

W tym zdarzeniu pojawiły się jednak pewne komplikacje. Otóż kierowca, który spowodował wypadek był pod wpływem alkoholu, natomiast pasażerowie nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa. Co w takiej sytuacji? Z perspektywy poszkodowanych pasażerów rekompensata za poniesiony uszczerbek na zdrowi się należy, jednak z uwagi na przyczynienie (niezapięte pasy) kwoty odszkodowań będą adekwatnie obniżone o przyczynienie się do zdarzenia. Dodatkowo przyczynienie również powiększy fakt, iż pasażerowie podróżowali z pijanym kierowcą.


Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć w wypadku drogowym.


Wypadki komunikacyjne niestety często kończą się tragicznie dla osób w nich uczestniczących. Codziennie na polski drogach ginie co najmniej kilka osób. Uczestnicy ruchu drogowego, kierowcy, pasażerowie, piesi, rowerzyści z winy osób trzecich stają się ofiarami wypadków. Zgodnie z przepisami, jeżeli śmiertelna ofiara wypadku nie jest winna zdarzeniu, jej najbliższą rodzina może uzyskać określone roszczenia odszkodowawcze z polisy OC. Kto jest uprawniony do uzyskania odszkodowania za śmierć?

 1. najbliżsi osoby zmarłej, których łączyły więzi krwi i pokrewieństwo, tj. współmałżonek, rodzice, rodzeństwo, dzieci.
 2. osoby które nie były spokrewnione, a które z osoba poszkodowaną łączyły bliskie więzi emocjonalne i relacje rodzinne, tj. konkubina/konkubent, dziecko przyjęte na wychowanie, ojczym, macocha.

Jakie roszczenia odszkodowawcze wypłaca ubezpieczyciel OC?

 1. stosowne odszkodowanie jako naprawa pogorszonej sytuacji finansowej,
 2. zadośćuczynienie, będące rekompensatą cierpienia po stracie bliskiej osoby,
 3. zwrot kosztów pogrzebu osobie, która je poniosła.

Przykład: wskutek tragicznego zdarzenia w wypadku komunikacyjnym ginie 25 letni mężczyzna. Nadmierna prędkość kierowcy pojazdu spowodowała, iż zjechał on ze swojego pasa ruch i śmiertelnie potrącił 25 letniego pieszego.

Jego jedyną rodzina był ojczym, z którym mieszkał po śmierci swojej matki. Na co dzień pomagał w domowych obowiązkach, wspierał finansowo oraz stanowił istotne wsparcie dla ojca na przyszłość.

Strata jedynego członka rodziny którym był 25 latek niewątpliwie przyczyniła się do znacznego pogorszenia zarówno sytuacji życiowej oraz finansowej ojczyma młodego mężczyzny. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, rekompensata która należy się ojcu, to stosowne odszkodowanie, zadośćuczynienie za śmierć oraz zwrot kosztów pogrzebu.


Sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia i jest nieustalony, kto wypłaca odszkodowanie?


Kierowcy - sprawcy wypadków nierzadko, czy to z obawy konieczności poniesienia konsekwencji, braku prawa jazdy czy jazdy pod wpływem alkoholu decydują się na ucieczkę z miejsca zdarzenia mimo obowiązku prawnego pomocy osobie poszkodowanej.

Niestety w wielu przypadkach brak świadków oraz odpowiedniej ilości dowodów, nie pozwala Policji na ustalenie sprawcy. W takiej sytuacji, brak kierowcy, to brak pojazdu i rzecz jasna brak ubezpieczyciela OC, który w zdarzeniach drogowych stanowi źródło finansowej rekompensaty dla osób poszkodowanych.

Nie znaczy to jednak, że osoby poszkodowane nie otrzymają należnych świadczeń. Powołany w 1990 roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny spełnia świadczenia odszkodowawcze, w sytuacjach w których:

 1. sprawca nie zawarł umowy ubezpieczenia (szkoda na mieniu i osobie),
 2. lub nie został zidentyfikowany (szkoda na osobie).Data dodania wypadek samochodowy

 1. Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?
 2. Nadal masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie?
 3. Chciałbyś uzyskać poradę i odpowiedzi na pytania związane z Twoją sytuacją?

Dlaczego warto powierzyć sprawę profesjonalistom?