Dochodzenie odszkodowania po wypadku za utracone dochody. Kiedy ubezpieczyciel wypłaca należne świadczenia?


Jako osoba poszkodowana w wypadku, w określonych okolicznościach mamy szansę aby z ubezpieczenia OC sprawcy móc starać się o rekompensatę za krzywdę i szkodę poniesioną wskutek takiego zdarzenia. Warto jednak wiedzieć, że odszkodowanie za wypadek to ogólnie rzecz biorąc szereg wielu roszczeń, które ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić jeżeli odpowiednio udowodnimy poniesioną stratę. O wszystkich pozostałych roszczeniach pisaliśmy już w innych naszych artykułach, dzisiaj jednak skupimy się na rekompensacie za utracone dochody.


Odszkodowanie za utracony dochód
Odszkodowanie za utracony dochód
Odszkodowanie za utracony dochód

Dochodzenie odszkodowania po wypadku – czym są utracone dochody?


Z reguły wydawałoby się, że roszczenie to jest mało istotne, patrząc z perspektywy pozostałych, „ważniejszych” elementów Naszego odszkodowania np. zadośćuczynienia, jednak czy aby na pewno? O co chodzi z tymi utraconymi dochodami? Przecież będąc niezdolnym do pracy, tzw. świadczenia chorobowe wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych?


Otóż przede wszystkim należy wspomnieć, iż odszkodowanie czy jakakolwiek inna rekompensata za wypadek z ZUS, jest niezależna od tych roszczeń, które przysługują z polisy OC. Dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy za utracone dochody dotyczy tych roszczeń, które poszkodowany mógłby uzyskać gdyby mu szkody nie wyrządzono. Liczne Orzecznictwa Sądowe potwierdzają zasadę, iż jeżeli osoba poszkodowana wskutek wypadku utraciła zdrowie, straciła możliwość realizowania swoich planów życiowych, to utraconą korzyścią są również dochody poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, jeśli do wypadku by nie doszło. Warto wiedzieć, iż niezależnie od formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło), ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty należnych roszczeń.

Dodatkowo rekompensacie podlegają również takie składowe Naszego wynagrodzenia jak premie uznaniowe, prowizja od efektów, utracone zlecenia. Oczywiście wszystkie nasze roszczenia muszą być zasadne, czyli koniecznym jest aby udokumentować i udowodnić to co chcemy uzyskać w ramach utraconego dochodu.


Reasumując, dochodzenie odszkodowania za utracony dochód:

  1. dotyczy tylko wynagrodzenia którego nie otrzymaliśmy, jednak realnego do uzyskania,
  2. ubezpieczyciel zobowiązany do wypłaty odszkodowania, w przypadku umowy o pracę zazwyczaj wyrównuje do kwot, które wypłacił ZUS (20% ubezpieczyciel, 80% ZUS)
  3. jeśli poszkodowany wskutek wypadku utracił pracę, nie przedłużono mu umowy – również ma prawo dochodzenia odszkodowania za utracony dochód.

Dochodzenie odszkodowania z oc za utracony dochód przedsiębiorcy – w jakich sytuacjach ubezpieczyciel wypłaci należne roszczenia?


Powyżej omawialiśmy sytuację, w której odszkodowanie za utracony dochód dotyczy przeciętnego Kowalskiego zatrudnionego na etacie. Ale przecież wypadki „chodzą po ludziach”, którzy przecież prowadzą własne firmy, przedsięwzięcia, spółki. Czy w takiej sytuacji przedsiębiorca ma szansę na uzyskanie odszkodowania? Odpowiedź jest jedna: ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty odszkodowania również za utracone korzyści przedsiębiorcy.


Tutaj warto się na chwile zatrzymać i przypomnieć, iż tego rodzaju odszkodowania są roszczeniami osobistymi, więc stricte dotyczą tej osoby która poniosła szkodę. Jak to rozumieć? Otóż w przypadku przedsiębiorcy odszkodowanie zostanie wypłacone jeśli wskutek wypadku on sam nie mógł realizować określonych zadań w firmie i tym samym odniósł realną szkodę. Co najważniejsze podobnie jak w poprzednim analizowanym przypadku, wszelkie roszczenia muszą być zasadne, tj. jeżeli przedsiębiorca wskutek wypadku komunikacyjnego nie mam możliwości udowodnienia, że jego absencja w firmie była przyczyną nierealizowanych zleceń, spotkań z potencjalnym klientem które mogłyby przynieść firmie realny dochód, dochodzenie odszkodowania oczywiście nie jest wtedy zasadne.


Ciekawym przykładem jest przedsiębiorca, który wskutek wypadku komunikacyjnego utracił narzędzie pracy który de facto jest źródłem jego dochodu. Prowadząc firmę transportową, utrata (zniszczenie wskutek wypadku) pojazdu jest ogromną stratą dla firmy ponieważ bezpośrednio przekłada się na brak możliwości realizowania zleceń. Odszkodowanie postojowe, o którym mowa dotyczy nie tylko straty rzeczywistej czyli kosztów naprawy auta czy też kosztów związanych z wynajmem auta zastępczego, ale również utraconych korzyści finansowych. Najprostszym przykładem jest uszkodzenie taksówki, które powoduje, iż przedsiębiorca na czas pobytu auta w serwisie naprawczym nie możliwości generowania przychodu dla swojej firmy.


Mamy nadzieję że chociaż po części udało nam się wyjaśnić problematykę tematu związanego z dochodzeniem odszkodowania za utracone dochody. Wiadomo, że życie pisze swoje scenariusze i opisane powyżej sytuacje wcale nie muszą pasować do Twojego, konkretnego przypadku. Dlatego jeśli masz pytania skontaktuj się z nami, a odpowiemy na wszystkie Twoje wątpliwości.Odszkodowanie za śmierc brata data dodania


  1. Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?
  2. Nadal masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie?
  3. Chciałbyś uzyskać poradę i odpowiedzi na pytania związane z Twoją sytuacją?

Dlaczego warto powierzyć sprawę profesjonalistom?