Najczęściej zadawane pytania - odszkodowania wypadkowe za uszczerbek na zdrowiu

Kto wypłaca odszkodowania powypadkowe?


Odszkodowania za wypadki komunikacyjne wypłaca zawsze podmiot odpowiedzialny za zaistniałą szkodę. Na podstawie analizy przebiegu wypadku drogowego ustala się sprawcę danego zdarzenia. Osoby poszkodowane otrzymują świadczenia odszkodowawcze z polisy OC sprawcy wypadku, jeśli natomiast kierowca nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, odpowiedzialność na takich samych zasadach przejmuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Dodatkowo, jeśli posiadaliśmy indywidualne ubezpieczenie NNW, odszkodowanie wypadkowe za uszczerbek na zdrowiu zostanie nam wypłacone również z tej polisy.


Warto jednak pamiętać, iż wysokość świadczeń, suma oraz zakres ubezpieczenia zawsze zależy od indywidualnych ustaleń z ubezpieczycielem, które zawiera regulamin wybranego przez nas ubezpieczenia tzw. OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Z reguły, wysokość odszkodowań wypadkowych za uszczerbek na zdrowiu z polis OC są nieporównywalnie wyższe aniżeli z polis od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW, co ma istotny wpływ na rekompensatę poniesionej krzywdy i cierpienia doznanych w skutek wypadku komunikacyjnego.

Odszkodowania wypadkowe za uszczerbek na zdrowiu

  1. Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?
  2. Nadal masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie?
  3. Chciałbyś uzyskać poradę i odpowiedzi na pytania związane z Twoją sytuacją?

Dlaczego warto powierzyć sprawę profesjonalistom?