Statystyczna karta wypadku. Co to jest? Kto, na jakiej podstawie, w jakim terminie i w jakim celu ją sporządza?

Na jakiej podstawie sporządza się statystyczną kartę wypadku?


logo-statystyczna karta wypadku

Niezależnie od okoliczności towarzyszących zdarzeniu, jeżeli pracownik ulegnie wypadkowi w pracy bądź wypadkowi traktowanemu na równi z wypadkiem przy pracy, pracodawca powinien sporządzić w terminie 14 dni od dnia zgłoszenie takiego wypadku protokół powypadkowy. Protokół taki jest sporządzany przez zespół powypadkowy i określa okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy według wzoru ustalonego przez ministra właściwego do spraw pracy. W razie gdyby taki protokół nie został sporządzony w wymaganym terminie pracownik powinien wezwać pracodawcę do niezwłocznego sporządzenia takiego dokumentu.

Sporządzenie protokołu powypadkowego następuje w kilku etapach i jest realizowane przez powołany w firmie zespół powypadkowy. Zespół taki powinien ustalić stan faktyczny poprzez przeprowadzenie odpowiedniego postępowania powypadkowego. Postępowanie zespołu polega na sporządzeniu szkicu miejsca zdarzenia oraz w razie potrzeby sfotografowaniu miejsca zdarzenia. Obowiązkowo zespół powinien uzyskać informacje od świadków wypadku oraz bezwzględnie od samego poszkodowanego. Zespół taki powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do sporządzenia kompletnej i rzetelnej a przede wszystkim pełnej dokumentacji wypadku przy pracy. Protokół natomiast powinien wskazywać przede wszystkim na okoliczności i przyczyny powstania wypadku. Powinien on też być formalnie zatwierdzony przez zespół powypadkowy. Na podstawie protokołu powypadkowego następuje zarejestrowanie wypadku oraz sporządzenie karty statystycznej wypadku GUS.


statystyczna karta wypadku

Co to jest statystyczna karta wypadku?


Karta statystyczna wypadku jest to dokument sporządzany przez pracodawcę na podstawie protokołu powypadkowego. Taką kartę wypadku sporządza się na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu odpowiedniego ministra. Jak sama nazwa wskazuje statystyczna karta wypadku ma na celu złożenie sprawozdania z wypadku przy pracy do GUS. Dokument taki powinien być sporządzony i przesłany do Głównego Urzędu Statystycznego w Gdańsku bądź też w formie elektronicznej bezpośrednio do GUS. Kartę statystyczną wypadku sporządza się według objaśnień, klasyfikacji oznaczenie kodowych, które są integralnym elementem karty bądź dostarczane są jako załącznik do tej karty. Statystyczna karta wypadku składa się z dwóch części. Część pierwszą sporządza się nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku. Część drugą, która jest uzupełnieniem części pierwszej sporządza się w terminie umożliwiający zachowanie terminu jej przekazania, ale nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenie protokołu powypadkowego klub sporządzenia karty wypadku.


Obowiązki pracodawcy i pracownika BHP a statystyczna karta wypadku


Pracodawca przede wszystkim ma obowiązek powołania zespołu powypadkowego oraz niezwłoczne sporządzenie protokołu powypadkowego. W sytuacji, gdy nie jest to możliwe w terminie 14 dni od powiadomienia o wypadku powinien on sporządzić formalny protokół i wskazać przyczynę braku możliwości sporządzenia docelowego protokołu powypadkowego. Na podstawie protokołu powypadkowego sporządzana jest statystyczna karta wypadku. Karta taka to bardzo rozbudowany formularz, w którym oznacza się w postaci numerów i zaznaczeń wszelkie okoliczności związane z wypadkiem. Kartę taką wypełnia i przesyła do GUSu pracownik BHP terminie 14 dni od sporządzenia protokołu powypadkowego.


Jakie informacje znajdują się w statystycznej karcie wypadku?


Jakie informacje znajdziemy w statystycznej karcie wypadku? Statystyczna karta wypadku powinna odzwierciedlać sposób bezpośredni wszelkie wymagane informacje z protokołu powypadkowego. Jest to dokument, w którym przypisujemy przyczyny oraz okoliczności wypadku do określonych przez Główny Urząd Statystyczny kategorii. Aby prawidłowo wypełnić statystyczna kartę wypadku należy posłużyć się dokumentem, który nazywa się objaśnienia do wypełnienia statystycznej karty wypadku Z-KW. Znajdziemy tam szczegółowy opis wszystkich rubryk kategorii, z których możemy wybierać przy wypełnianiu statystycznej karty wypadku.

Jak to się wszystko ma do starań o odszkodowanie za wypadek przy pracy czy odszkodowanie za wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy? Otóż protokół powypadkowy i statystyczna karta wypadku to dwa główne dokumenty opisujące przyczyny oraz okoliczności powstania wypadku. Znajdują się tam podstawowe informacje o tym, jakie działania doprowadziły do powstania wypadku oraz jakie były okoliczności związane z powstaniem zdarzenia. To na podstawie tych dwóch dokumentów sporządzany jest właściwy wniosek o odszkodowanie. Dlatego bardzo ważnym jest, aby przede wszystkim protokół powypadkowy sporządzany w firmie jak i statystyczna karta wypadku zostały sporządzone rzetelnie, obiektywnie oraz w taki sposób, aby przedstawić pełen obraz zdarzenia.


Autor artykułu:

Data publikacji:

Podsumowanie: W artykule odpowiadamy na pytania: Co to jest karta statystyczna wypadku? Kto ją sporządza i w jakim celu? Jakie informacje znajdziemy w statystycznej karcie wypadku?

Oceniono na: 4.3 w skali 5.0 na podstawie: 14 głosów.


Co wyróżnia dobrą Kancelarię?


  1. bezpłatna analiza prawna sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej,
  2. umowa na jasnych i przejrzystych warunkach, bez opłat wstępnych, zaliczek i kosztów sądowych,
  3. bezpośredni kontakt do prawnika prowadzącego sprawę,
  4. sprawna i rzetelna obsługa firmy z wieloletnim doświadczeniem.

Jeżeli jesteś osobą, która w wypadku komunikacyjnym straciła bliską osobę, zadzwoń a poradzimy jakie odszkodowanie należy się Tobie i Twojej rodzinie.Data dodania statystyczna karta wypadku
  1. Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?
  2. Nadal masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie?
  3. Chciałbyś uzyskać poradę i odpowiedzi na pytania związane z Twoją sytuacją?

Dlaczego warto powierzyć sprawę profesjonalistom?