Opis zdarzenia po wypadku. Opis zdarzenia do odszkodowania.

Jak sporządzić jasny opis zdarzenia po wypadku samochodowym?


Jasne i przejrzyste opisanie okoliczności zdarzenia drogowego to tylko z pozoru łatwa sprawa. Bez trudności przychodzi nam wizualizacja w myślach samego zdarzenia, ale gdy mamy przelać to na papier, zazwyczaj nie wiemy za bardzo od czego przy sporządzaniu takiego opisu zdarzenia zacząć. Czy pisać najpierw o tym, co jest najważniejsze czy o tym, co było pierwsze, czy zacząć od samego wypadku, czy może od okoliczności, które do niego doprowadziły?

Opis zdarzenia wypadku - najprostszym sposobem niewymagającym skomplikowanych wywodów jest skorzystanie z już istniejących opisów. Każdy wypadek drogowy – czyli zdarzenie, którego skutkiem są obrażenia osób uczestniczących w tym zdarzeniu – powinien być zgłoszony Policji. Policja na miejscu zdarzenia przygotowuje dokumentację opisową zdarzenia w formie notatki urzędowej oraz protokołu oględzin miejsca wypadku drogowego. Dokumenty te dla stron uczestniczących w wypadku są dostępne w siedzibie organu, który je sporządził - czyli zazwyczaj na komendzie policji w wydziale ruchu drogowego.


Jak więc sporządzić poprawny opis wypadku samochodowego?


Najlepiej przepisać informacje w takiej kolejności, w jakiej znajdują się w tych dwóch dokumentach dodając na początku notkę o tym, jaki był cel podróży oraz okoliczności, które doprowadziły do tego, że pojazd znajdował się akurat w miejscu, w którym nastąpił wypadek.

Notatka urzędowa zawiera podstawowe informacje na temat zdarzenia, czyli: datę, godzinę, miejsce zdarzenia drogowego, rodzaje oraz marki i numery rejestracyjne pojazdów w nim uczestniczących oraz nazwiska kierujących tymi pojazdami. Opisane są tam również okoliczności zdarzenia wynikające z relacji jego uczestników lub świadków, jak również skutki a także warunki drogowe, jakie panowały na miejscu zdarzenia w momencie wypadku samochodowego.

Protokół oględzin miejsca wypadku drogowego zawiera także informacje, które można uwzględnić w opisie zdarzenia do odszkodowania. Jest to dokument bardziej szczegółowy niż notatka i zazwyczaj nie jest sporządzany w przypadku niewielkich kolizji. Dokument ten ma charakter ankiety – w punktach od A do D znajdują się typowe informacje dotyczące wypadku i warunków drogowych. W dalszej części dokumentu znajdziemy swobodny opis sytuacji wypadkowej, śladów po zdarzeniu oraz konieczne szkice sporządzone na miejscu zdarzenia.

Po wypadku drogowym równolegle z notatką oraz protokołem oględzin sporządzane są także następujące dokumenty: protokół oględzin pojazdu, dokumentacja fotograficzna, raport badania trzeźwości kierowców, a jeżeli zajdzie taka potrzeba i inne dokumenty dodawane w formie kolejnych załączników.

Mając do dyspozycji wszystkie te dokumenty należy tylko wybrać fragmenty, które w naszej opinii niosą istotne informacje i przenieść je do naszego opisu wypadku formułując pełne zdania. Niezależnie od tego, do jakich celów będziemy sporządzać opis czy to będzie opis zdarzenia do odszkodowania dla jednego z ubezpieczycieli (PZU, WARTA, itd.) czy na inne potrzeby zawsze warto wspomóc się wymienionymi powyżej dokumentami.

W przypadku, kiedy z jakiegoś powodu na miejsce zdarzenia nie wzywamy policji warto sporządzić ze sprawcą na miejscu zdarzenia wspólne oświadczenie tzw. oświadczenie sprawcy wypadku oraz w miarę możliwości sfotografować pojazdy, okolicę, uszkodzenia oraz sytuację drogową, w jakiej doszło do kolizji. Wzór wspomnianego oświadczenia dostępny jest na naszej stronie pod linkiem do artykułu:

Oświadczenie sprawcy wypadku

lub bezpośrednio pod adresem:

Oświadczenie sprawcy wypadku w pliku PDF


Więcej informacji na temat tego, jak sporządzić wniosek o odszkodowanie znajdziesz pod adresem:

https://www.komunikacyjne-odszkodowania.pl /wnioski/wniosek-o-odszkodowanie.html

Data dodania opis zdarzenia wypadku
  1. Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?
  2. Nadal masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie?
  3. Chciałbyś uzyskać poradę i odpowiedzi na pytania związane z Twoją sytuacją?

Dlaczego warto powierzyć sprawę profesjonalistom?