Z bocznej perspektywy - niezapięte pasy bezpieczeństwa a odszkodowanie z OC

Niezapięte pasy a odszkodowanie z OC


Odszkodowanie z OC otrzyma osoba poszkodowana, która nie była sprawcą zdarzenia. Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz przepisami Kodeksu Cywilnego, mamy prawo dochodzić roszczeń odszkodowawczych za doznaną krzywdę, ból i cierpienie będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia drogowego. Podobnie jak w przypadku jazdy z kierowcą, który jest pod wpływem alkoholu, poruszanie się po zmroku poza terenem niezabudowanym bez wymaganych odblasków, brak zapiętych pasów bezpieczeństwa również stanowi poważną przeszkodę w uzyskaniu maksymalnej kwoty odszkodowania z OC.


Niezapięte pasy a odszkodowanie

Nie zapięte pasy - odszkodowanie ściśle wiąże się z pojęciem przyczynienia się do wypadku. Przepisy ruchu drogowego nakładają obowiązek pewnych zachowań, których nieprzestrzeganie skutkuje mandatem, sprawą karną lub pouczeniem. Jednak w sytuacji gdy osoba poszkodowana stara się uzyskać odszkodowanie z OC za wypadek drogowy trzeba pamiętać iż wszelkie zaniedbania, zaniechania lub rażąca nieodpowiedzialność poszkodowanego będzie miała odzwierciedlenie w wysokości odszkodowania o które się stara.

Odszkodowanie dla pasażera z OC sprawcy

  1. Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?
  2. Nadal masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie?
  3. Chciałbyś uzyskać poradę i odpowiedzi na pytania związane z Twoją sytuacją?

Dlaczego warto powierzyć sprawę profesjonalistom?