Odszkodowanie powypadkowe za uszczerbek na zdrowiu?

Zostałeś poszkodowany w wypadku? Sprawdź jakie kwoty możesz uzyskać z ubezpieczenia OC za uszczerbek na zdrowiu?Odszkodowania komunikacyjne z reguły wypłacane są w oparciu o ocenę wielkości obrażeń poszkodowanego oraz poniesionych strat materialnych. Wycena roszczenia często nie jest rzeczą prostą z uwagi na problematykę związaną z oceną uszczerbku na zdrowiu, który poniósł poszkodowany. Czym jest zatem wspomniany uszczerbek i jakie odszkodowanie z OC za uszczerbek na zdrowiu możemy uzyskać?


Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z OC

Oficjalnej definicji nie znajdziemy niestety w żadnym opracowaniu, jednak powszechne użycie daje dosyć szczegółowe informacje czym jest uszczerbek na zdrowiu. Zaburzenia organizmu oraz pogorszenie jego sprawności, które nie rokuje poprawy powszechnie nazywany jest trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Z kolei rozstrój zdrowia, który polega na zakłóceniu funkcjonowania organizmu objawiający się w okresie powyżej 6 miesięcy, określany jest jako długotrwały uszczerbek na zdrowiu.

W przypadku polis dodatkowych od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) procentowy uszczerbek na zdrowiu z reguły zawsze opiewa na określoną kwotę, która jest stała i zapisana w warunkach umowy. Towarzystwo Ubezpieczeniowe po oszacowaniu wielkości obrażeń oraz przyznaniu procentowego uszczerbku wylicza kwotę odszkodowania do wypłaty.

Na przykład:

Poszkodowany rowerzysta miał wykupioną dodatkową polisę NNW z sumą gwarancyjną ubezpieczenia na kwotę 10 tys zł. Wskutek wypadku doznał złamania dwóch żeber, które według tabeli ubezpieczyciela w zależności od zniekształceń i uszkodzenia innych organów oceniany jest jako uszczerbek na zdrowiu w granicach od 1% do 25%. Przy sumie gwarancyjnej 10 tys. zł oznacza to odszkodowanie w wysokości od 100 zł do 2,5 tys. zł.


Odszkodowanie z OC za uszczerbek na zdrowiu


Komunikacyjne polisy OC z uwagi na prawny obowiązek posiadania tego rodzaju ubezpieczenia w odróżnieniu od polis dodatkowych NNW regulowane są przez przepisy Ustawy o Ubezpieczaniach Obowiązkowych. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu ocenia się podobnie jak w sytuacjach opisanych powyżej jednak w przypadku kwot, które można uzyskać za doznany uszczerbek różnice są kolosalne. Po pierwsze polisy OC dysponują ogromną sumą gwarancyjną, która w przypadku szkód osobowych wynosi 5 mln euro. Suma, jest aż tak wysoka, przede wszystkim po to aby dawała gwarancje wypłat odszkodowań nawet wówczas gdy zdarzenia powypadkowe są bardzo tragiczne w skutkach.

Jak zatem szacowane są kwoty na odszkodowania powypadkowe za uszczerbek na zdrowiu? Podstawą są zawsze negatywne skutki wypadku. Jeżeli obrażenia poszkodowanego zarówno natury psychicznej oraz fizycznej doprowadziły do znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej poszkodowanego, kwoty odszkodowań są adekwatnie wyższe. Jeżeli natomiast zaburzenie organizmu, rozstrój zdrowia oraz pogorszenie jego sprawności rokuje szybką poprawę, kwoty za procentowy uszczerbek na zdrowiu są odpowiednio mniejsze.

Kolejna rzecz to również Orzecznictwo Sądowe. Warto wiedzieć, iż wysokość roszczeń odszkodowawczych przede wszystkim jest kwestią ocenną, a Sąd w zależności od własnej opinii, wiedzy i doświadczenia może zasądzać różnej wysokości kwoty odszkodowań powypadkowych.

Wiadomo, iż zawsze powinny być one dostosowane do sytuacji poszkodowanego i stanowić pełną i stosowną formę rekompensaty.

Jak wspomniano wyżej w zależności od wielkości i skomplikowania obrażeń procentowy uszczerbek na zdrowiu np. za złamanie żeber może wahać się w granicach od 1 % do 25%. Doświadczenie firmy oraz analiza spraw naszych klientów pozwoliła na uzyskanie średnich kwot przy tego typu obrażeniach w przedziale od 5 tys zł do 75 tys. zł.

Więcej przykładów wielkości odszkodowań za dany uszczerbek na zdrowiu można sprawdzić TUTAJ:
https://www.komunikacyjne-odszkodowania.pl /odszkodowanie_z_oc_sprawcy.html

Pamiętajmy, że ubezpieczyciel nie ma prawa na zaniżanie wysokości odszkodowania oraz pomniejsza wielkości poniesionej szkody. Data dodania odszkodowanie z OC za uszczerbek na zdrowiu


  1. Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?
  2. Nadal masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie?
  3. Chciałbyś uzyskać poradę i odpowiedzi na pytania związane z Twoją sytuacją?

Dlaczego warto powierzyć sprawę profesjonalistom?