Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej w wypadku drogowym.

Odszkodowanie za śmierć - polisa NNW a polisa OC sprawcy? Komu przysługują roszczenia? W jakich sytuacjach najbliższa rodzina może starać się o uzyskanie należnych świadczeń?


Odszkodowania powypadkowe, a w szczególności odszkodowania za śmierć osoby bliskiej są roszczeniami, które w przypadku wypadków komunikacyjnych wypłacane są z obowiązkowego ubezpieczenia OC. Dodatkowe polisy na życie lub od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oczywiście również dają możliwość uzyskania należnej rekompensaty, jednakże kwoty roszczeń są często dużo niższe, ponieważ zależą od sumy ubezpieczenia, o której decyduje sam ubezpieczony w chwili podpisywania polisy.

W przypadku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) suma gwarancyjna jest na tyle wysoka, aby poszkodowany mógł otrzymać zawsze rekompensatę adekwatną do powstałej szkody i przede wszystkim w pełni rekompensującą poniesioną krzywdę.


Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Komu przysługuje odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej?


Przepisy prawa regulują ściśle regulują krąg osób uprawnionych do odszkodowania po śmierci poszkodowanego. Zgodnie z regułą są to osoby z najbliższej rodziny, ale również te które z poszkodowanym nie łączyły więzi krwi. Analizując roszczenia odszkodowawcze dowiadujemy się, że głównym czynnikiem który determinuje możliwość uzyskanie rekompensaty jest nie tylko pokrewieństwo, ale również silne więzi emocjonalne oraz relacje rodzinne. Liczne wyroki sądów potwierdziły zasadę, iż prawo do odszkodowania posiada nie tylko rodzeństwo, rodzice, współmałżonek czy dziadkowie, ale również dzieci przyjęte na wychowanie, czy konkubent i konkubina, którym nie można wykluczyć prawa do rekompensaty odszkodowawczej jeżeli z poszkodowanym łączyły ich silne więzi rodzinne, a starta bliskiej osoby stanowi naruszenie ich dóbr osobistych.


Kiedy bliscy osoby zmarłej w wypadku mogą starać się o odszkodowanie z OC?


W wypadkach komunikacyjnych bardzo istotne znaczenie mają okoliczności samego zdarzenia. Wypadki na drogach są bardzo różne, w związku z czym przepisy ściśle regulują w jakim zakresie oraz w jakich sytuacjach ubezpieczyciel OC przejmuje odpowiedzialność odszkodowawczą i wypłaca odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej.

W wypadkach komunikacyjnych bardzo istotne znaczenie mają okoliczności samego zdarzenia. Wypadki na drogach są bardzo różne, w związku z czym przepisy ściśle regulują w jakim zakresie oraz w jakich sytuacjach ubezpieczyciel OC przejmuje odpowiedzialność odszkodowawczą i wypłaca odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej.

Odrębną kwestią jest aspekt przyczynienia się do wypadku. Jeżeli poszkodowany, który poniósł śmierć w zdarzeniu, w jakimś stopniu swoim nieprawidłowym lub celowym zachowaniem przyczynił się do zdarzenia, nie stanowi to podstawy do wykluczenia praw o odszkodowanie dla osób z jego najbliższej rodziny. Oczywiście w samy postępowaniu o odszkodowanie jest to brane pod uwagę i adekwatnie do przyczynienia stosowne roszczenia są zwyczajnie pomniejszane.

 

Autor artykułu:

Data publikacji:

Podsumowanie: W artykule odpowiadamy na pytania: Komu przysługują roszczenia? W jakich sytuacjach najbliższa rodzina może starać się o uzyskanie należnych świadczeń?

Oceniono na: 4.3 w skali 5.0 na podstawie: 14 głosów.


Co wyróżnia dobrą Kancelarię?


  1. bezpłatna analiza prawna sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej,
  2. umowa na jasnych i przejrzystych warunkach, bez opłat wstępnych, zaliczek i kosztów sądowych,
  3. bezpośredni kontakt do prawnika prowadzącego sprawę,
  4. sprawna i rzetelna obsługa firmy z wieloletnim doświadczeniem.

Jeżeli jesteś osobą, która w wypadku komunikacyjnym straciła bliską osobę, zadzwoń a poradzimy jakie odszkodowanie należy się Tobie i Twojej rodzinie.


  1. Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?
  2. Nadal masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie?
  3. Chciałbyś uzyskać poradę i odpowiedzi na pytania związane z Twoją sytuacją?

Dlaczego warto powierzyć sprawę profesjonalistom?