Odszkodowanie za śmierć członka rodziny w wypadku – zadośćuczynienie, stosowne odszkodowanie. Kiedy ubezpieczyciel OC wypłaca należne świadczenia?


Artykuł jest poświęcony osobom, które wskutek tragicznego wypadku straciły bliską osobę. Pytań jest wiele, niestety nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie, w szczególności na te, które niosą za sobą wielki ból, cierpienie oraz nadzieję na to że Nasz bliski mógłby uniknąć tego tragicznego zdarzenia. Z perspektywy naszej działalności to co możemy zrobić to dać szansę na rekompensatę i zagwarantować profesjonalną pomoc prawną i odszkodowanie za śmierć członka rodziny w możliwie najwyższej kwocie.


Osoby uprawnione do odszkodowania za śmierć.


Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, rekompensata przysługuje osobom poszkodowanym, które nie były sprawcą wypadku. Potrąceni piesi, rowerzyści, pasażerowie, czy kierowcy pojazdów mechanicznych są osobami uprawnionymi do uzyskania odszkodowania z OC sprawcy. Jeżeli w wypadku oprócz osób poszkodowanych są również ofiary śmiertelne, wówczas roszczenia odszkodowawcze przysługują bliskim takiej osoby. Co mówią przepisy? Kto może starać się o rekompensatę za śmierć? Co do zasady jest to najbliższa rodzina, tj. rodzice, współmałżonek, rodzeństwo, dzieci, dziadkowie. Z uwagi jednak na fakt, iż roszczenia w głównej mierze zależą od wzajemnych relacji, z którymi poszkodowany żył i tworzył gospodarstwo domowe, Kodeks Cywilny do grona osób uprawnionych włącza również konkubenta lub dzieci przyjęte na wychowanie, czyli de facto osoby nie powiązane więzami krwi. Dlaczego? Z uwagi na charakter roszczeń. Zadośćuczynienie za śmierć jest tym roszczeniem, które stanowi o pogorszonej sytuacji życiowej bliskich poszkodowanego. Jeżeli wzajemne relacje, więzi emocjonalne, wspólne plany na przyszłość, wsparcie finansowe dotyczyło osoby którą nie łączą więzy krwi, nie można uznać iż jej ból, cierpienie oraz krzywda moralna nie istnieje i pozbawić ją odszkodowania, czy jakiejkolwiek rekompensaty. Jak wspominano powyżej czynnikami, które determinują możliwość uzyskania zadośćuczynienia jest właśnie silna więź emocjonalna, która dodatkowo wpływa na wysokość należnego odszkodowania.


Odszkodowanie za śmierć członka rodziny w wypadku – jakie roszczenia?


Katalog roszczeń po wypadkach tragicznych jest dosyć szeroki. Ważne jest jednak to, że każde roszczenie to osobista rekompensata, która przysługuje indywidulanie każdej z osób uprawnionych. Roszczenia są następujące:

 1. zadośćuczynienie za śmierć członka rodziny (po stracie osoby bliskiej odczuwamy ból, cierpienie, często nasza sytuacja życiowa ulega znacznemu pogorszeniu. Instytucja zadośćuczynienia ma na celu zrekompensować i naprawić naszą stratę),
 2. stosowne odszkodowanie za śmierć członka rodziny (osoby, które tracą w wypadku bliską osobę często nie są przygotowani na tak nagłe zmiany, które pojawiają się i są bezpośrednimi konsekwencjami wypadku. Utrata wsparcia bliskiej osoby, ale również bardzo istotnej pomocy finansowej, to niewątpliwie podstawa do rekompensaty i uzyskania tego rodzaju roszczenia),
 3. zwrot kosztów pogrzebu (oczywistym jest fakt, iż pochówek bliskiej osoby nieodzownie związany jest zarówno z naszą kulturą jak i koniecznością w pogodzeniu się ze stratą, również formą pożegnania bliskiego członka rodziny. Niekiedy rodziny nie dysponują środkami, które trzeba ponieść w związku z pochówkiem. Zwrot kosztów pogrzebu wypłacany jest zatem jako jedno z roszczeń, tej osobie, która te koszty poniosła),
 4. renta (odszkodowanie za śmierć bliskiego członka rodziny w wypadku) to w indywidualnych przypadkach również renta. Sąd może zasądzić na poczet osoby uprawnionej rentę, jeżeli wskutek wypadku doszło do znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, traumy, utraty źródła utrzymania zarówno w aspekcie finansowym jak i życia codziennego).

Odszkodowanie za śmierć – kiedy możemy starać się o wypłatę roszczeń?


Roszczenia odszkodowawcze z tytułu śmierci podlegają okresowi przedawnienia. Z uwagi na kwalifikację czynu, spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym jest przestępstwem, który w przypadku roszczeń za śmierć daje rodzinie 20 lat na możliwość starania się o tego rodzaju rekompensatę. Warto w tym miejscu zaznaczyć że przepisy prawa, które dały możliwość takiej rekompensaty powstały w roku 1997, w związku z czym wszystkie zdarzenia śmiertelne po tej dacie do dnia dzisiejszego nie są przedawnione. Oczywiście każdy przypadek należy przeanalizować co do zasadności starania się o odszkodowanie za śmierć członka rodziny, ponieważ mimo wszystko mogą zaistnieć okoliczności, które niestety nie pozwolą na wystąpienie o wypłatę należnych świadczeń.


Co wyróżnia dobrą Kancelarię?


 1. bezpłatna analiza prawna sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej,
 2. umowa na jasnych i przejrzystych warunkach, bez opłat wstępnych, zaliczek i kosztów sądowych,
 3. bezpośredni kontakt do prawnika prowadzącego sprawę,
 4. sprawna i rzetelna obsługa firmy z wieloletnim doświadczeniem.

Jeżeli jesteś osobą, która w wypadku komunikacyjnym straciła bliską osobę, zadzwoń a poradzimy jakie odszkodowanie należy się Tobie i Twojej rodzinie.Czytaj więcej na ten temat: Odszkodowanie za śmierć - artykuły


 1. Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?
 2. Nadal masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie?
 3. Chciałbyś uzyskać poradę i odpowiedzi na pytania związane z Twoją sytuacją?

Dlaczego warto powierzyć sprawę profesjonalistom?