Odszkodowanie z OC za śmierć ojca, matki w wypadku drogowym.


Odszkodowanie z OC za śmierć ojca, matki

Dzięki przepisom prawa m.in. Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych oraz Kodeksu Cywilnego, osoby poszkodowane w wypadkach mogą starać się o uzyskanie stosownych świadczeń z obowiązkowej polisy OC sprawcy zdarzenia. Co ważniejsze, jeżeli w wypadku śmierć poniosła najbliższa nam osoba, odszkodowanie powypadkowe za śmierć ojca, matki, przysługuje wszystkim osobom z ich najbliższej rodziny.


Odszkodowanie za śmierć rodzica.


Jeżeli w wypadku komunikacyjnym ofiarą jest jeden z rodziców, roszczenia odszkodowawcze wypłacone będą osobom z jej najbliższej rodziny, tj. dzieciom i współmałżonkowi. Istotne jest jednak, aby osoba poszkodowana nie była sprawcą wypadku. Dzieciom, jak i współmałżonkowi, ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić określone odszkodowanie za śmierć:

  1. stosowne odszkodowanie, jeżeli śmierć bliskiego członka rodziny spowodowała znaczne pogorszenie sytuacji materialnej i życiowej,
  2. zadośćuczynienie, która stanowi formę naprawy oraz rekompensaty poniesionego cierpienia oraz krzywdy moralnej i psychicznej,
  3. zwrot kosztów pogrzebu osobie która je poniosła,
  4. renty dla dzieci, jeżeli strata rodzica niesie za sobą znaczne pogorszenie sytuacji życiowej oraz stanowi istotny element w rekompensacie, którą jest odszkodowanie za śmierć rodzica.


Sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Czy należy się nam odszkodowanie za śmierć ojca, matki w wypadku?


Sytuacja, w której sprawca wypadku ucieka z miejsca zdarzenia niestety nie należy do rzadkich. Pomoc osobie poszkodowanej w wypadku oraz wezwanie odpowiednich służb ratowniczych jest obowiązkiem prawnym każdego obywatela. Kierowca, który spowodował tragiczne zdarzenie, nie tylko narażony jest na poważne konsekwencje prawne w przypadku kiedy Policja ustali jego tożsamość, ale również finansowe, ponieważ w takich okolicznościach ubezpieczyciel może żądać zwrotu wszelkich roszczeń wypłaconych osobom poszkodowanym. Co jednak, jeśli Policji nie uda się zidentyfikować i ustalić osoby która spowodowała wypadek?

Po pewnym czasie postępowanie organów ścigania zostaje umorzone, jednak mimo wszystko najbliżsi osoby zmarłej mają szansę na uzyskanie odszkodowania za śmierć ojca czy matki. W takich okolicznościach powołana w 1990 roku instytucja, tj. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny daje najlbliższym możliwość uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć rodzica w wypadku.


Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć rodzica, a przyczynienie się do wypadku.


Najczęstszą przyczyną wypadków drogowych niewątpliwe jest błąd człowieka. Nadmierna prędkość, niedostateczne umiejętności kierowcy, nieuwaga, czy ewidentne łamanie przepisów ruchu drogowego prowadzą do wielu wypadków, których efektem często jest niestety śmierć człowieka. W każdym tragicznym zdarzeniu Policja bada okoliczności i ustala przyczyny oraz sprawcę wypadku. Zgodnie z tym co napisaliśmy powyżej poszkodowane osoby mogą liczyć na odszkodowanie z OC sprawcy. Należy jednak pamiętać iż w nie każdym przypadku, odszkodowanie za śmierć rodzica zostanie wypłacone w pełnych kwotach. O co chodzi? O przyczynienie.

Jeżeli osoba poszkodowana w sposób umyślny lub rażący narusza przepisy prawa o ruchu drogowym, niewątpliwie przyczynia się do powstania wypadku i poniesionej szkody. Zgodnie z przepisami odszkodowanie się należy, jednak będzie ono pomniejszone adekwatnie do przyczynienia.


Zadośćuczynienie za śmierć ojca, matki sprzed 2008 roku.


Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby w wypadku, to stosunkowo młoda instytucja, która swój początek wzięła w sierpniu 2008 roku, czyli w chwili kiedy nastąpiła nowelizacja przepisów kodeksu cywilnego. Jak wyglądały roszczenia odszkodowawcze przed tą datą? Co się zmieniło? Czy najbliżsi osoby zmarłej w wypadku, który nastąpił przed rokiem 2008 mogą starać się o zadośćuczynienie?

Otóż przed rokiem 2008 roszczenie, które przewidywały przepisy kodeksu cywilnego to stosowne odszkodowanie będące jedynie rekompensata za pogorszenie sytuacji finansowej / materialnej osób pośrednio poszkodowanych. Nowa instytucja natomiast, dała szansę na rekompensatę za ból i cierpienie oraz wszystkie niematerialne aspekty, które stanowią o pogorszonej sytuacji życiowej. W miarę „utrwalania” się nowych przepisów, powstał spór oraz pytanie, czy rodzinom osób zmarłych w wypadku komunikacyjnym przed nowelizacją Kodeksu Cywilnego również należy się odszkodowanie? Początkowo pytanie rodziło wiele wątpliwości, aż interpretacje nowych przepisów wyjaśnił wyrok Sądu Najwyższego, które jednoznacznie stwierdził, iż rodzinom osób które zginęły w wypadku przed rokiem 2008, również należy się zadośćuczynienie za śmierć.


Autor artykułu:

Data publikacji:

Podsumowanie: W artykule odpowiadamy na pytania: Komu przysługują i w jaki sposób uzyskać odszkodowanie za śmierć matki czy odszkodowanie za śmierć ojca?

Oceniono na: 4.5 w skali 5.0 na podstawie: 10 głosów.Czytaj więcej na ten temat: Odszkodowanie za śmierć - artykuły


  1. Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?
  2. Nadal masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie?
  3. Chciałbyś uzyskać poradę i odpowiedzi na pytania związane z Twoją sytuacją?

Dlaczego warto powierzyć sprawę profesjonalistom?