Definicja wypadku. Wypadek a kolizja, czyli kiedy mamy do czynienia z wypadkiem, a kiedy z kolizją?

Klasyfikacja i definicje wypadków


Rodzajów i definicji wypadków jest wiele. Wypadki możemy podzielić ze względu na ich powiązanie z wykonywaną praca na wypadki zawodowe oraz wypadki pozazawodowe. Ze względu na skutki możemy wypadki dzielić na wypadki śmiertelne, wypadki ciężkie, wypadki lekkie, wypadki zbiorowe. W niniejszym artykule skupimy się jednak na wypadkach komunikacyjnych, czyli takich, które powodowane są przez pozostający w ruchu środek komunikacji. Definicja wypadku przedstawiona przez ustawodawcę mówi, że jest to takie zdarzenie w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej jego uczestników bierze w nim udział, a w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego zostaje ranny lub dochodzi do jego śmierci. Rozkładając zacytowaną definicję wypadku na czynniki pierwsze można zauważyć, że aby z definicji zdarzenie zakwalifikować, jako wypadek drogowy muszą być spełnione następujące warunki:

  1. musi w nim uczestniczyć co najmniej jeden uczestnik ruchu drogowego – wypadkiem drogowym nie jest zdarzenie, w którym nie uczestniczy żaden uczestnik ruchu
  2. w wyniku zdarzenia dochodzi do zranienia bądź śmierci poszkodowanej osoby – wypadkiem drogowym nie jest zdarzenie, w którym żaden z uczestników nie odniósł żadnych obrażeń
Definicja wypadku

Różnica pomiędzy wypadkiem a kolizją odnosi się właśnie do tego drugiego warunku. Otóż, jeżeli w zdarzeniu drogowym nie ma rannych zakwalifikujemy to zdarzenie, jako kolizję drogową. A więc kolizja drogowa to takie zdarzenie w ruchu drogowym, w którym nie uczestniczą osoby ranne – innymi słowy takie zdarzenie drogowe, w którym nikt nie zostaje ranny a mamy do czynienia tylko i wyłącznie ze szkodami materialnymi czy to na pojazdach czy na innym mieniu.

To rozgraniczenie i różnica w definicji wypadku i kolizji nie jest oczywiście bez znaczenia i ma swoje implikacje. Otóż, kiedy mamy do czynienia ze zwykłą kolizją drogową, a nie ma dodatkowych przesłanek do tego żeby wzywać policję (spór co do winy, skomplikowana sytuacja drogowa, podejrzane zachowanie drugiego kierowcy), możemy wraz ze sprawcą spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym i na jego podstawie w późniejszym terminie dochodzić roszczeń odszkodowawczych. Natomiast, jeżeli mamy do czynienia z wypadkiem drogowym wezwanie policji to jedna z pierwszych czynności, którą powinniśmy wykonać.

Ciekawym jest, że służby policyjne inaczej zachowają się w sytuacji, w której przyjadą do kolizji drogowej a inaczej, gdy będzie to z definicji wypadek. W przypadku kolizji zakończy się jedynie na spisaniu notatki oraz ustaleniu (o ile będzie to możliwe na miejscu zdarzenia) winnego kolizji, natomiast w przypadku wypadku oprócz notatki policjanci sporządzą dokument, który zwie się protokołem oględzin miejsca wypadku drogowego. Więcej na ten temat w artykule pod adresem: https://www.komunikacyjne-odszkodowania.pl /opis-zdarzenia/opis-zdarzenia-wypadku.html.
Jeżeli będzie to wypadek śmiertelny na miejscu zapewne pojawi się również prokurator a czynności związane ze zbadaniem miejsca i okoliczności zdarzenia zostaną zapewne jeszcze rozszerzone.

Jak widać definicja wypadku i definicja kolizji różni się tylko jednym warunkiem, ale postepowanie w tych dwóch przypadkach zarówno osób uczestniczących w zdarzeniu, jaki i wezwanych na miejsce służb jest diametralnie różne.

Generalizując: z punktu widzenia późniejszych starań o odszkodowanie im więcej świadków, dokumentów z miejsca zdarzenia, zdjęć, oświadczeń – tym łatwiej udowodnić swoje racje, dlatego zawsze radzimy klientom naszej kancelarii, aby w razie jakichkolwiek wątpliwości wzywali na miejsce zdarzenia Policję niezależnie od tego czy mamy do czynienia z definicją kolizji czy z definicją wypadku. Mądrze jest tez sfotografować miejsce zdarzenia i pojazdy w nim uczestniczące zanim zostaną usunięte z pasa ruchu – jedno dobrze wykonane zdjęcie na miejscu zdarzenia potrafi czasami zastąpić wiele opinii i ekspertyz.

Data dodania definicja wypadku

  1. Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?
  2. Nadal masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie?
  3. Chciałbyś uzyskać poradę i odpowiedzi na pytania związane z Twoją sytuacją?

Dlaczego warto powierzyć sprawę profesjonalistom?